Rozmiar tekstu:

Budynek szkoły. Zdjęcie z 1972 roku.

Placówka powstała w 1972 roku. Decyzją ówczesnych władz oświatowych na bazie szkoły podstawowej został powołany do życia Specjalny Zakład Wychowawczy w Barcicach przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Powołano szkołę podstawową i internat. Wykonano szereg prac adaptacyjno - remontowych, które jednak nie zapewniły należytych warunków bytowych zarówno wychowankom jak i pracownikom. W 1973 roku rozpoczęto rozbudowę placówki, która polegała na dobudowaniu nowego skrzydła. Prace zostały zakończone w 1979 r.

image006Po oddaniu nowego budynku znacznie poprawił się standard szkoły i internatu. przybyły nowe izby lekcyjne i pomieszczenia internackie, które wyposażono w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. W 1984 roku przemianowano nazwę placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Ważnym wydarzeniem w życiu placówki było uzyskanie kompletnej dokumentacji dotyczącej remontu kapitalnego starej części, co w konsekwencji przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej o dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój placówki. Powołano przedszkole, zespoły edukacyjno - terapeutyczne i gimnazjum dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, w ramach której wykonano:

 - budowę placu zabaw

 - stworzenie „zielonej klasy”

 - założenie trenów zielonych wokół ośrodka.

 Zrealizowano także projekt założenia „Szkolnego Studia Fitness” oraz środowiskowej pracowni komputerowej - KLIKACZEK, dofinansowanej przez: Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce działająca w imieniu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w warszawie. Główny partner w realizacji projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE w Borowym Młynie.

 Powstała kotłownia ekologiczna, której projekt został zrealizowany przez Powiat Kwidzynski przy współpracy ze Stowarzyszeniem EKO-INICJATYWA. Współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego. Część urządzeń zakupiono ze Środków Biura ONZ ds. Obsługi Projektów UNOPS.

1 września 2010r o godz. 14.15 w naszym Ośrodku odbyła się uroczysta powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem starosty Jerzy Godzika i wicestarosty Andrzej Fortuny. Uroczystość połączona została z oddaniem do użytku zmodernizowanej podczas wakacji siedziby naszej szkoły. Na kapitalny remont ośrodka powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 2,8 mln zł, z tego połowa to pieniądze unijne. Ośrodek nasz został dostosowany do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, BHP oraz przeciwpożarowych. W budynku od kilku lat znajduje się kotłownia ekologiczna na biomasę, a w tym roku dodatkowo zamontowane zostały kolektory słoneczne.

InauguracjaRokuInauguracja1Inauguracjaprojekt EFRR jpg

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj o Cookies