foto1
Normalny dzień w Ośrodku
foto1
Nasza szkoła na 45-cio lecie
foto1
Sprzątanie świata
foto1
Animo
foto1
Andrzejki
tel./fax (055) 277-16-95
soswbarcice@post.pl

Rozmiar tekstu:

Budynek szkoły. Zdjęcie z 1972 roku.

Placówka powstała w 1972 roku. Decyzją ówczesnych władz oświatowych na bazie szkoły podstawowej został powołany do życia Specjalny Zakład Wychowawczy w Barcicach przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Powołano szkołę podstawową i internat. Wykonano szereg prac adaptacyjno - remontowych, które jednak nie zapewniły należytych warunków bytowych zarówno wychowankom jak i pracownikom. W 1973 roku rozpoczęto rozbudowę placówki, która polegała na dobudowaniu nowego skrzydła. Prace zostały zakończone w 1979 r.

image006Po oddaniu nowego budynku znacznie poprawił się standard szkoły i internatu. przybyły nowe izby lekcyjne i pomieszczenia internackie, które wyposażono w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. W 1984 roku przemianowano nazwę placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Ważnym wydarzeniem w życiu placówki było uzyskanie kompletnej dokumentacji dotyczącej remontu kapitalnego starej części, co w konsekwencji przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej o dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój placówki. Powołano przedszkole, zespoły edukacyjno - terapeutyczne i gimnazjum dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, w ramach której wykonano:

 - budowę placu zabaw

 - stworzenie „zielonej klasy”

 - założenie trenów zielonych wokół ośrodka.

 Zrealizowano także projekt założenia „Szkolnego Studia Fitness” oraz środowiskowej pracowni komputerowej - KLIKACZEK, dofinansowanej przez: Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce działająca w imieniu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w warszawie. Główny partner w realizacji projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE w Borowym Młynie.

 Powstała kotłownia ekologiczna, której projekt został zrealizowany przez Powiat Kwidzynski przy współpracy ze Stowarzyszeniem EKO-INICJATYWA. Współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego. Część urządzeń zakupiono ze Środków Biura ONZ ds. Obsługi Projektów UNOPS.

1 września 2010r o godz. 14.15 w naszym Ośrodku odbyła się uroczysta powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem starosty Jerzy Godzika i wicestarosty Andrzej Fortuny. Uroczystość połączona została z oddaniem do użytku zmodernizowanej podczas wakacji siedziby naszej szkoły. Na kapitalny remont ośrodka powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 2,8 mln zł, z tego połowa to pieniądze unijne. Ośrodek nasz został dostosowany do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, BHP oraz przeciwpożarowych. W budynku od kilku lat znajduje się kotłownia ekologiczna na biomasę, a w tym roku dodatkowo zamontowane zostały kolektory słoneczne.

InauguracjaRokuInauguracja1Inauguracjaprojekt EFRR jpg

unia ramka2unia ramka3unia ramka tel.jpg1 rodo facebook 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj o Cookies