Menu Główne

 

               W pracy z naszymi wychowankami wykorzystujemy atrakcyjne metody i formy celem wspierania procesu edukacyjno-terapeutycznego, do których zalicza się:

IMG 7593

 • Metodę Dobrego Startu;
 • Metodę Weroniki Sherborne;
 • Metodę Ośrodków Pracy;
 • Terapię pedagogiczną;
 • Muzykoterapię i relaksację;
 • Nauczanie zindywidualizowane;
 • Hipoterapię i elementy jazdy konnej; 
 • Hydroterapię;
 • Elementy Metody Knillów;
 • Logoterapię;
 • Fizjoterapię.

 

Ponadto dbamy o kształcenie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego poprzez:

 • Zabawę w teatr;
 • Organizację imprez okolicznościowych i kulturalno-rozrywkowych;
 • Organizację i udział w zawodach i olimpiadach sportowych;
 • Udział w turniejach gier zespołowych i gier stolikowych;
 • Pomoc w organizacji i udział w turnusach rehabilitacyjnych.