Menu Główne

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach oferuje:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole; zajęcia prowadzone są indywidualnie w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka przez wykwalifikowanych specjalistów:
 1. logopedę,dzieci-menu
 2. oligofrenopedagoga,
 3. fizjoterapeutę;
 4. psychologa.

Udzielamy instruktażu i porad oraz prowadzimy konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem.

 • Edukację przedszkolną – dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat w formie zajęć wychowawczo-dydaktycznych;
 • Naukę w szkole podstawowej:

Szkoła podstawowa oferuje naukę dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem w zespołach klasowych oraz w zespołach edukacyjno - terapeutycznych. Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

 •  I etap - edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), cykl trwania nauki 3 lata;
 •  II etap - kształcenie blokowe (klasy IV-VII), cykl trwania nauki 4 lata;
 • Edukację dzieci z autyzmem
 • Wielospecjalistyczną terapię, w tym:

Logoterapię;

Indywidualną terapię pedagogiczną;

Rehabilitację ruchową;

Hydroterapię;

Hipoterapię;

 • Zajęcia w grupach wychowawczych – zajęcia odbywają się w 3 grupach wychowawczych. Internat dysponuje 48 miejscami noclegowymi, zapewniając wychowankom całodobową opiekę od poniedziałku do piątku.

Dodatkowo rozwijamy zainteresowania dzieci w zakresie:

 • Sportu;
 • Teatru;
 • Informatyki;
 • Muzyki;
 • Plastyki;
 • Turystyki ekologicznej.