Menu Główne

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjonują:

 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

 

2. Przedszkole - 2 oddziały;

 

3. Szkoła Podstawowa:

  • uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną - 3 oddziały;
  • uczniowie z umiarkowaną, znaczną niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym też z autyzmem - 8 oddziałów;

4. Grupy wychowawcze - 3 grupy.