foto1
Normalny dzień pracy w szkole
foto1
Nasza szkoła na 45-cio lecie
foto1
Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny
foto1
Jasełka i wspólne śpiewanie
foto1
Barcickie Lasy i Pan Leśniczy
tel./fax (055) 277-16-95
soswbarcice@post.plInformacje

Nabór odbywa się przez cały rok. Wychowankowie placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych i internatu.

Dla Rodziców

Misja

Ośrodek to nasz wspólny dom a w dobrym domu panuje dobry klimat, który tworzą ludzie.

Misja

Projekty

Projekt Barcickie Lasy i Stowarzyszenie "Drogowskaz Serc"

Dalej

Galeria

Fotorelacje z uroczystości i imprez organizowanych dla naszych wychowanków i przez nich.

Przeglądaj
Rozmiar tekstu:

Naczelnym celem Ośrodka jest tworzenie właściwych warunków wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, zdrowotnych i materialnych oraz stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych na miarę ich psychofizycznych możliwości.

Z treści celu ogólnego wynika, że placówka realizuje cele rewalidacyjne, do których zalicza się:

  • Usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych;
  • Korygowanie nieprawidłowości rozwojowych;
  • Kompensowanie braków w rozwoju;
  • Adaptację społeczną, przygotowanie do poszczególnych etapów kształcenia i kontaktów społecznych.

 ZADANIA OŚRODKA

1) Zapewnienie wychowankom pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2) Stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzięki podnoszeniu efektywności procesu edukacyjnego oraz stosowania niezbędnych form rehabilitacji.

3) Zapewnienie wychowankom korzystnych warunków przezwyciężania trudnościosiągania pozytywnych wyników kształcenia.

4) Przygotowanie wychowanków, na miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w przyszłym życiu w integracji ze środowiskiem społecznymprzyrodniczym.

5) Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie kulturyhistorii regionu.

6) Doskonalenie zespołowych umiejętności projektowania programowania podnoszącego jakość edukacji.

7) Rozwijanie partnerstwa oraz podejmowanie dialogu między pedagogamirodzicami opierającego się na zasadach zgodnej współpracy i wsparcia.

8) Tworzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

unia ramka2unia ramka3unia ramka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj o Cookies