Menu Główne

Statut Ośrodka (pobierz)

Wewnątrzszkolne Ocenianie, Klasyfikowanie i Promowanie Uczniów/Wychowanków (pobierz)

 

Program BEZPIECZEŃSTWO (pobierz)

 

Wzory druków szkolnych do pobrania:

 

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018:

 • 01.XI.2017r. - Wszystkich Świętych
 • 23.XII - 31.XII.2017r. - Zimowa Przerwa Świąteczna
 • 01.I.2018r. - Nowy Rok
 • 29.I - 11.II.2018r. - Ferie Zimowe
 • 29.III - 03.IV.2018r. - Wiosenna Przerwa Świąteczna
 • 31.V.2018r. Boże Ciało
 • 22.VI.2018r. - Zakończenie Roku Szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

 

02-03.XI.2017,: 30.IV-4.V.2018; 01.VI.2018r.

 

REKRUTACJA

 

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. Do Ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wychowankowie naszej placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych (internat) stanowiących integralną część naszego Ośrodka.

 

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (pobierz SzP); 
 • Świadectwo szkolne;
 • Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL;
 • Odpis arkusza ocen (jeśli uczeń rozpoczął naukę w trakcie trwania roku szkolnego);
 • Zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty transport dzieci do Ośrodka jest bezpłatny.

 

 Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

 

Darmowy podręcznik dofinansowany przez Ministra d/s Oświaty

 

 

 

 

 

 

 

Religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” ćwiczenia

 I. Czarnecka, T. Czarnecka, W. Kubik

WAM Kraków

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Darmowy podręcznik dofinansowany przez Ministra d/s Oświaty  

 

 

Religia

„Kochamy Pana Jezusa” – ćwiczenia.

I. Czarnecka, T.Czrnecka, W. Kubik 

WAM Kraków

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

 

Język angielski

Darmowy podręcznik dofinansowany przez Ministra d/s Oświaty

 

 

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik.

I. Czarnecka, T. Czarnecka, W. Kubik

WAM Kraków

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Matematyka

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Przyroda

 

Atlas

Podręcznik zakupiony przez Ośrodkek w ramach dotacji celowej


Historia i wiedza o społeczeństwie

 

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

Zajęcia komputerowe

 

 

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

Język polski

 

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

Język angielski

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

 

Plastyka (podręcznik na trzy lata nauki)

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Zajęcia techniczne (podręcznik na trzy lata nauki)

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Religia

Zaproszeni przez Boga – nowa wersja, podręcznik

Zbigniew Marek SJ

WAM Kraków

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Historia i wiedza o społeczeństwie

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Przyroda

 Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

Matematyka 

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Język polski

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

Język angielski

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

 

 

Zajęcia komputerowe 

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Plastyka

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Zajęcia techniczne

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

 

Muzyka

Podręcznik zakupiony przez Ośrodek w ramach dotacji celowej

 

Religia

Obdarowani przez Boga – podręcznik

Zbigniew Marek SJ

WAM Kraków

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

 

Przyroda

 

Atlas
(kto już ma nie kupuje)

Tajemnice przyrody kl.6 Podręcznik z płytą CD, Zeszyt ćwiczeń kl.6 część 1 i 2

Nowy Atlas Przyroda "Świat wokół nas"

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

 

Opracowanie zbiorowe

NowaEra

 

Nowa Era

 Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik kl.6, Zeszyt ćwiczeń kl.6 część 1 "Radzę sobie coraz lepiej"

Marcin Braun, Agnieszka Makowska, Małgorzata Paszyńska

NowaEra

Historia i wiedza o społeczeństwie

„Wczoraj i dziś 6”

G. Wojciechowski

NowaEra

Język polski

J. polski 6. Między nami + ćwiczenia

A. Łuczak, A. Murdzek

 GWO

Język angielski

Discover English 2 książka ucznia + zeszyt ćwiczeń

 Izabela Henra, Jayne Wildman

Pearson

Zajęcia komputerowe (podręcznik na trzy lata nauki, kto ma już nie kupuje)

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Grażyna Koba

MiGra

Plastyka (podręcznik na trzy lata nauki, kto ma już nie kupuje)

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas 4-6

Krystyna Onak, Jadwiga Lukas

Nowa Era

Zajęcia techniczne (podręcznik na trzy lata nauk, kto ma już nie kupujei)

"Jak to działa?" Podręcznik do nauczania dla klas IV-VI

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Muzyka
(podręcznik na trzy lata nauki, kto ma już nie kupuje)

I gra muzyka

M.Grombek, G.Kilbach

 Nowa Era

Religia

Przemienieni przez Boga - podręcznik

Zbigniew Marek SJ

WAM Kraków

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW RELIGIA ZESPOŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Oddział

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Przedszkole

Jesteśmy dziećmi Boga - ćwiczenia

I. Czarnecka, T. Czarnecka

WAM Kraków

Klasy I-III 

Bóg kocha mnie - karty pracy na etap edukacyjny

A. M. Kielar

J. Tomczyk

 Gaudentimum Gniezno

Klasy IV-VI

Bóg prowadzi mnie - karty pracy na etap edukacyujny

A. M. Kielar

J. Tomczyk

Gaudentimum Gniezno

          UWAGA: Ośrodek zapewnia daromowe materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas IV, V dla uczniów z niepełnopsprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znaczym. Klasy I, II, III i VI  podlegają tzw Wyprawce szkolnej - materiały ćwiczeniowe zakupują rodzice na fakturę VAT i otrzymują zwrot poniesionych kosztów zakupu. W sprawie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołów edukacyjno-terapeutycznych proszę kontaktować sie z wychowawcami  klas!!!!