Menu Główne

Kierunki Pracy Ośrodka

  1. Prowadzenie procesu edukacyjno-terapeutycznego.
  2. Poszerzanie działań opiekuńczo-wychowawczych, przy ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
  3. Sukcesywne zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka dla celów rekreacyjno-sportowych i działań ekologicznych.
  4. Podnoszenie standardu pomieszczeń placówki Ośrodka.
  5. Organizowanie pracy placówki w myśl zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych.
  6. Prowadzenie polityki kadrowej.
  7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
  8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
  9. Promowanie placówki.