foto1
Normalny dzień w Ośrodku
foto1
Nasza szkoła na 45-cio lecie
foto1
Sprzątanie świata
foto1
Animo
foto1
Andrzejki
tel./fax (055) 277-16-95
soswbarcice@post.plInformacje

Nabór odbywa się przez cały rok. Wychowankowie placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych i internatu.

Dla Rodziców

Misja

Ośrodek to nasz wspólny dom a w dobrym domu panuje dobry klimat, który tworzą ludzie.

Misja

Projekty

Projekt Barcickie Lasy i Stowarzyszenie "Drogowskaz Serc"

Dalej

Galeria

Fotorelacje z uroczystości i imprez organizowanych dla naszych wychowanków i przez nich.

Przeglądaj
Rozmiar tekstu:

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. Do Ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie opinii o Wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wychowankowie naszej placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych (internat) stanowiących integralną część naszego Ośrodka.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 
  • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (pobierz SzP);
  • Świadectwo szkolne;
  • Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL;
  • Odpis arkusza ocen (jeśli uczeń rozpoczął naukę w trakcie trwania roku szkolnego);
  • Zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty transport dzieci do Ośrodka jest bezpłatny.

unia ramka2unia ramka3unia ramka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj o Cookies