foto1
Normalny dzień w Ośrodku
foto1
Nasza szkoła na 45-cio lecie
foto1
Sprzątanie świata
foto1
Animo
foto1
Andrzejki
tel./fax (055) 277-16-95
soswbarcice@post.pl

Rozmiar tekstu:

POLISA UBEZPIECZENIOWA

Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 090928

InterRisk Kontakt 22 575 2525

 

Statut Ośrodka - aktualne Statuty znajdują się na stronie BIP Ośrodka

Wzory druków szkolnych do pobrania:

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

 • 01.XI.2020r. - Wszystkich Świętych
 • 23.XII - 31.XII.2020r. - Zimowa Przerwa Świąteczna
 • 01.I.2021r. - Nowy Rok
 • 01.II - 14.II.2021r. - Ferie Zimowe
 • 01.IV - 06.IV.2021r. - Wiosenna Przerwa Świąteczna
 • 03.VI.2021r. Boże Ciało
 • 25.VI.2021r. - Zakończenie Roku Szkolnego

 UWAGA: Ze względu na pandemię koronawirusa zmieniony zostal termin ferii zimowych na 4-17 stycznia 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

09-10.11.2020, 12-13.11.2020, 04-05.I.2021,

REKRUTACJA

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny. Do Ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wychowankowie naszej placówki mogą starać się o przyjęcie do grup wychowawczych (internat) stanowiących integralną część naszego Ośrodka.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (pobierz SzP)
 • Świadectwo szkolne;
 • Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL;
 • Odpis arkusza ocen (jeśli uczeń rozpoczął naukę w trakcie trwania roku szkolnego);
 • Zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty transport dzieci do Ośrodka jest bezpłatny.

UWAGA - wykaz podręczników materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się w zakładce "procedury/podręczniki"

 Wykaz podręczników, materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017

unia ramka2unia ramka3unia ramka tel.jpg1 rodo facebook 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj o Cookies